Rens av avløpsrør

Styret har erfart at det er behov for å rense sluk og avløpsrør hos mange ettersom det både har vært tette rør og rapport om vond lukt. Selv om avløpsrørene egentlig er hver enkelt andeleiers ansvar har styret fått en god pris på samlet rens av samtlige avløpsrør og har derfor besluttet å gjøre dette. For å rense avløpsrørene må man komme inn i hver enkelt bolig – vi kommer tilbake med mer detaljer om tidspunkt og gjennomføring senere.

Angående ventilasjonsanlegg

Styret har hatt befaring på våre ventilasjonsanlegg, og det viser seg at det ikke er nødvendig å rense ventilasjonsrørene på minst to år. Vi legger derfor dette på is inntil videre. Les mer

Komprimatorbilen

Komprimatorbilen er bestilt til dagen etter dugnaden – torsdag 20. april klokken 17:00. Da har du mulighet til å kvitte deg med saker og ting (ikke elektrisk eller farlig avfall), men under forutsetning at du selv er til stede for å kaste alt oppi bilen. Hjelp gjerne også naboen. Dersom du ikke stiller opp for å kaste dine egne ting er det ingen garanti for at det blir kastet.

Vårens dugnad

Tidspunkt for vårens dugnad er satt til onsdag 19. april klokken 17:30. Da ber vi om at alle som har mulighet stiller opp. Vi vil gjøre de vanlige oppgavene som å feie og plukke søppel samt at vi skal rive lekeplassen. Det bestilles en stor kontainer til dette, og vi håper alle som har nyttige verktøy eller erfaring med slike oppgaver kan bidra.

Feiing

Feiebilen kommer tirsdag 11. april. Vi har tidligere erfart at den ikke får med seg grus som ligger helt ut i kantene, så før den kommer ville det vært flott om vi bistår med litt feiing inn mot midten av veien.

Kjøring i borettslaget

Det blir stadig observert råkjøring i borettslaget. Det er ikke selvsagt at dette er våre egne beboere, men vi ønsker likevel å minne alle om at det er mange små barn som leker her og at man derfor begrenser kjøring i borettslaget så godt det lar seg gjøre. Når man likevel må, så ber vi alle om å kjøre ytterst forsiktig.

Varmtvannsbereder

Styret oppfordrer herved alle som har originale varmtvannsberedere fra husene ble bygget om å skifte ut disse. Forventet levetid på varmtvannsberedere er ca. 20 år og ved en eventuell lekkasje fra bereder så vil beboer selv måtte dekke egenandelen ved skade.

Gamle juletrær

Renovasjonsetaten opplyser om at de samler inn brukte juletrær lørdag 7. januar på følgende tidspunkter og steder:

Kl. 10:00 – Munkebekken x Gamle Strømsvei, snuplassen v/300
Kl. 10:15 – Munkebekken v/innkjøring 8-290, møteplass Taxi

For kart og mer info, besøk nettsiden deres her. Det er også anledning til å kaste juletrær på Haraldrud gjenbruksstasjon.

Rens av takrenner (oppdatert)

Vi har bestilt rens av takrennene i hele borettslaget, men de ble forsinket og rakk ikke å utføre jobben før vannet i takrennen hadde frosset. Så vi tar opp tråden igjen til våren 🙂

Tømming av søppelcontainere

Oslo kommune har ny transportør av husholdningsavfallet, og det er oppstartsproblemer med dette som skaper avvik i driften. Det betyr med andre ord at vi kan oppleve overfylte søppelcontainere. Forrige tømming var/skulle vært på onsdag 12. oktober, og neste tømming av restavfall er etter planen onsdag 19. oktober og papiravfall torsdag 20. oktober. Les mer om avfallhåndteringen her. Vi minner om at borettslaget har to containere for restavfall – både ved nummer 97 og ved nummer 11.