Arne Vidar takker for seg

Takk for meg!

Da Ellingsrudjordet Borettslag ble etablert for over 30 år siden, var en av de første oppgavene å få et styre på plass. Jeg meldte meg da til disposisjon, og har etter det vært med hele veien. Det har både vært utfordrende og givende. Opp gjennom årene har det både blitt verv som styreleder, nestleder og i mange av de siste årene som sekretær.

Les mer

Ridestevner

Styret har fått mail fra Ellingsrud Rytterklubb der de informerer om ridestevner de skal ha på banen ved oss.

Tidligere år har de beboerne i vårt borettslag som bor nærmest banen blitt noe støy-berørt (høyttalere), og det har også vært noen problemer knyttet til parkering. Det største stevnet klubben skal ha på Ellingsrud i år, er helgen 29/4 – 1/5.

Les mer

Postkasser – nye navnskilt

De nye takene over postkassene og nye dører med navnskilt er på plass. Men styret har fått noen reaksjoner på feilskriving av navn. Dette skal leverandør ordne, men vil gjerne vite om det er flere som vil rette opp. Ta derfor en titt på postkasseskiltet og se om navn(ene) er riktig skrevet! Gi eventuell tilbakemelding til styret her.

Tidsfrist 1. april

Nye skilt er kostnadsfrie for oss. Om noen ønsker andre navn enn de opprinnelige, må de bekoste dette selv, men styret kan formidle kontakt med leverandør.

Forslag til generalforsamlingen

Årets generalforsamling i Ellingsrudjordet Borettslag skal være mandag 9. mai 2016 (ikke onsdag 11. mai som tidligere nevnt). I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett, hvor møtet skal være og saker som skal til behandling.

Forslag som andelseiere ønsker behandlet av generalforsamlingen, må være styret i hende senest mandag 15. februar 2016. Forslagstiller formulerer kort om saken og et konkret forslag til vedtak.

Forslag sendes styreleder:
Karl Olav Fostervoll
Munkebekken 75
1061 OSLO
kalle.fostervoll@gmail.com

Ny husleie

Fra 1. februar 2016 er borettslaget vårt ferdig med å nedbetale det opprinnelige husbanklånet. Dermed har vi ingen finanskostnader. Men vi har fra OBOS Prosjekt fått en vedlikeholdsplan for perioden 2016-2020. Om vi følger denne, vil vi få vesentlig høyere driftskostander som i første omgang kan dekkes inn med økt husleie. For 2016 er det snakk om vedlikeholdstiltak på kr. 1.269.000,-.

For å få et budsjett for 2016 som skal gå i pluss, må vi derfor øke budsjettposten driftsutgifter. Dette gjør vi foreløpig ved å øke posten med 50%. Vi får dermed en grunnhusleie på kr. 3.411,- for alle. De som har bygget ut, vil få tilsvarende tillegg som de har hatt til nå. Dette vil gjelde fra 1. februar.

Les mer

Innsamling av juletrær

Renovasjonsetaten vil også i år kjøre innsamlingsrunde så vi kan bli kvitt «oppbrukte» juletrær. Innsamlingsdagen hos oss er 12. januar. Det blir to stopp i vår nærhet.

Kl. 17.00 – 17.15  rundkjøringen ved Munkebekken/Gamle Strømsvei
Kl. 17.15 – 17.30  Munkebekken ved taxi-skilt

Det er også anledning til å kaste juletrær på Haraldrud gjenbruksstasjon.

 

Julenissen melder!

Vi begynner å merke at det går fort mot jul, og dette betyr at vi har travle tider foran oss. Det ligger mange tradisjoner både i ventetiden og den kommende høytid.

Hos oss i Ellingsrudjordet Borettslag er det tradisjon å markere 1. søndag i advent. Og gode tradisjoner skal følges opp. Første søndag i advent – i år søndag 29. november – blir det både pepperkakebaking, lystenning, besøk av nissen og smaking på pepperkakene.

Les mer

Tøm postkassen!

Vi har fått en henvendelse fra postbudet vårt. Han har erfart at det er en del som ikke tømmer postkassen sin jevnlig. Riktignok er det mye reklame her som ikke alle er så interessert i. Men når kassen blir så full at det ikke er mulig å få mer nedi, er det et tegn på at det er en stund siden den ble tømt. Mye post kommer digitalt, men vi har altså postkasser som brukes.

Så postbudets ønske er: Tøm postkassen jevnlig!

Kjøring/parkering

Styret vil igjen minne om borettslagets regler for kjøring og parkering på borettslagets område. Vi oppfordrer nok en gang til å bruke garasjene til bilparkering.

Adventsarrangement

Årets første søndag i advent er 29.november. Tradisjonen tro vil dette bli markert i borettslaget. Mer info kommer.