Våt post

Vi har fått noen klager på våt post. Dette skyldes de små takene som er over kassene. Her samler det seg vann som  renner ned i kassene når postbudet åpner lukene. Vi er i kontakt med leverandør for å finne en løsning.

Røykvarslere

Som tidligere nevnt, er det en del som har problemer med røykvarslerne som er satt opp. Dette gjelder de som står ut for bad i 2. etasje. De er ikke bare følsomme for røyk, men også badedamp. Har du problemer, så ta kontakt med styret.

Utevann

Det går nå mot kaldere tider. Vi minner derfor om at de som ikke har frostsikre utekraner, må stenge av vanntilførselen og tømme rør.

Rehabilitering

Styret har engasjert OBOS Prosjekt i forbindelse med planer om rehabilitering av borettslaget. De er nå i gang med å kartlegge borettslagets tilstand, og regner med å kunne legge frem en tilstandsrapport  ved utgangen av året. Styret vil etter dette innkalle til et beboermøte – en gang på nyåret.

Obligatorisk kildesortering

For noen uker siden gjennomførte Renovasjonsetaten (REN) en dør-til-dør-aksjon og fortalte om kildesortering. Bakgrunnen var at det tidligere har vært gjort undersøkelser av innholdet i søppelcontainerne våre. Resultatet den gang var ikke bra. Svært få blå og grønne poser. Likeledes ble det sett mye løst avfall som ikke skulle vært i containerne.

Les mer

Kildesortering av søppel

Styret hadde tidligere i år en befaring med Renovasjonsetaten (REN) for å se på hvor gode vi er på kildesortering av søppel. «Dommen» ble at vi langt fra er best i klassen. Det var ikke på langt nær mange nok grønne og blå poser i containerne i forhold til hva REN ønsker.

Nå ønsker etaten å hjelpe oss til å bli bedre.

Onsdag 16. september mellom klokken 16 og 20 vil REN gå fra dør til dør og fortelle om kildesortering. Det er fritt til hver enkelt beboer å la dem komme inn og orientere.

 

Bli kvitt farlig avfall!

Det er en del avfall som ikke skal sammen med restavfallet i containeren. Men hvordan skal man bli kvitt det?

Renovasjonsetatens (REN) hentebil er løsningen. Den kommer med jevne mellomrom, og nå varsler REN henting hos oss  torsdag 10. september. Den har 2 stopp i Munkebekken – ved «møteplass taxi»-skiltet og snuplassen ved Gamle Strømsvei. Mellom klokken 17.00 og 17.30 er den i området vårt.

Les mer

Røykvarslere

Vi har fått nye røykvarslere. Noen har hatt problemer med at de som står i 2. etasje ut for badet er sensitive for damp. Styret ber om tilbakemelding fra de av dere som opplever problemer.

Søppelhåndtering

Styret har hatt henvendelse og befaring med Renovasjonsetaten (REN) angående søppelhåndtering. Vi er langt fra «best i klassen» når det gjelder sortering. De oppfordrer oss til å bli flinkere til å bruke blå og grønne poser. Det kan også bli aktuelt med en dør-til-dør-aksjon fra REN for å orientere om sortering.

Styret vil med tiden se på alternative måter å håndtere søppel på.

Brannsikkerhetsutstyr

Viktig informasjon til alle beboere. Styret har besluttet å oppgradere brannsikkerhetsutstyret, da eksisterende utstyr må byttes ut. Det er borettslaget v/styret som er ansvarlig for røykvarsler og slukkemiddel i boligene.
Les mer