Brannsikkerhet

Når det nå nærmer seg jul er det på tide å ta et blikk på brannsikkerhet i borettslaget.
Her følger et par punkter alle bør foreta seg for å sikre seg og sine:

Røykvarslere:
Sjekk at du har røykvarslere der det er behov. I våre boliger er følgende steder et minimum for å sikre god brannvarsling, men ha gjerne flere:
– Nederst i trapp (1.etg)
– Øverst i trapp (3.etg)
– Gang utenfor soverom (2.etg)
– I forbindelse med et eventuelt vaskerom

Dersom tredje etasje benyttes som oppholdsrom bør man også ha røykvarsler her. Seriekoblede røykvarslere sikrer god varsling i hele huset dersom det oppstår brann eller branntilløp.

Rømningsveier:
Sjekk at brannstigen er i orden. Dette sjekker man enkelt selv ved å fjerne stiften som holder stigen på plass. Stiften settes på plass igjen etter sjekken. Dersom det skulle være feil på brannstigen er det viktig at dette meldes fra om til styret.
Sjekk også at vinduer som kan benyttes til rømning lar seg åpne.

Rømningsvei fra hage.
Alle rømningsveier skal lede til «sikkert sted». Dersom hagesiden av huset ikke har noen utgang (f.eks port gjennom gjerde/hekk) vil ikke dette regnes som et sikkert sted i forbindelse med brann.
Her er det beboers ansvar å sørge for at det er mulig å rømme videre fra egen hage. Dette kan løses ved å lage port/åpning i gjerde/hekk, evt en stigeløsning for å forsere et gjerde.
Det er ikke krav til store installasjoner, kun at det er mulig å ta seg videre fra hagen. Er f.eks hekken mulig å passere ved å «gå gjennom» den, så er dette så klart godt nok.

Brannslukkingsapparat / brannteppe o.l.:
Sjekk at dere har oversikt over hvor slukkeutstyr befinner seg i huset. Her er regelen «jo fler jo bedre», og det er lurt å ha slukkeapparat tilgjengelig i alle etasjer.
Brannteppe er et godt alternativ på kjøkkenet dersom det skulle oppstå brann i forbindelse med matlaging. Da kan du slukke brannen uten å skade hele kjøkkenet ditt.

Brannøvelse:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler at man gjennomfører brannøvelse også i private hjem. Sørg for at hele familien vet hva de skal gjøre i en brannsituasjon.
Det er viktig med fokus på følgende:
– Varsling
– Plassering av slukkeutstyr
– Rømningsveier
– Samlingspunkt ute
– Rutiner

Vi håper som alltid at dette er informasjon og grep vi aldri får bruk for, men det er likevel viktig å være bevisst på sikkerhet i egen bolig.

mvh
Styret

Snømåking og parkering

arno-senoner-eWWTfw17QCU-unsplash
Da er vinteren her igjen og vi minner om at alle må passe på at det ikke legger seg for mye snø på taket til tilbygg/tak over terrasser og balkonger. For mye vekt her kan i verste fall gi skader på bygningene og det er beboernes eget ansvar å måke ved behov. Hvis dere ikke følger opp dette kan konsekvensen i verste fall bli at dere selv må dekke skader hvis de oppstår.
Det er også fint om dere ikke måker all snøen foran huset ut på gangveiene.
Borettslaget har avtaler om snømåking, og det brukes i tillegg snøfreser. Vi gjør imidlertid oppmerksomme på at «finmåking» foran garasjene må dere regne med å gjøre litt av selv (det samme gjelder selvsagt måking fra gangveiene til inngangsdørene).
TIl slutt; mye snø betyr fort parkeringstrøbbel her i Munkebekken. Pass på at dere ikke parkerer slik at brøytebilene ikke kommer til der de skal. Selv om det er plass til x antall biler ved siden av hverandre på parkeringen ellers i året kan snøen gjøre at det er plass til færre biler om vinteren. Hvis alle kan måke litt rundt bilene sine vil det også  bli mindre parkeringstrøbbel for alle.

Befaringer er avlyst – følg folkehelseinstituttets anbefalinger!

På grunn av koronaviruset og tiltakene igangsatt av regjering og Folkehelseinstituttet, utsetter styret alle individuelle befaringer av andeler inntil videre. Videre ser styret på tilgjengelige digitale løsninger for gjennomføring av beboermøte/generalforsamling.

Styret oppfordrer alle beboere til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger og tiltak. Det er løpende oppdateringer her.

Beboere bes respektere hjemmekarantene og gjennomføre sosial distansering for å minimere lokal smitte her i Munkebekken.

Piper og pipebrann

Nå kommer snart vinteren og vi fyrer mer enn ellers i året. Hvis dere merker dårlig trekk i pipa, misfarging/lekkasjer eller andre tegn på at noe kan være galt med pipa bør den inspiseres av fagfolk så man vet at den ikke er brannfarlig. Husk at pipene våre skal være udekket på minst to sider – for at man skal kunne oppdage skader. Har dere spørsmål knyttet til dette så ta kontakt med styret.

Måling av radongass

Det skal gjøres radongassmålinger i rekkehusene våre i vinter. Hver husstand får utlevert en pose med to målebokser, en returkonvolutt og en bruksanvisning. Dere skal legge en boks i hver etasje – i et rom hvor det ikke luftes om natta (samtidig er det viktig å gjøre måling i soverom). Boksene skal ikke plasseres på bad, og det er en del andre krav til plassering som dere kan lese om i bruksanvisningen. Følges ikke bruksanvisningen blir ikke målingene korrekte, så fint om dere leser denne nøye. Boksene skal ligge hos dere over vinteren og styret gir beskjed når dere skal sende dem inn. Ta også vare på posen måleboksene ligger i.

Les mer

Bommer

Det er en del trafikk på gangveiene, og enkelte kjører uforsvarlig fort gjennom borettslaget. Styret er bekymret for at barn vil komme ut på gangveien og bli på kjørt da det mange steder er dårlig sikt (på grunn av boder og hekker). Styret jobber derfor med å innhente tilbud på bommer som vil begrense trafikken (det vil selvfølgelig fortsatt være mulig å kjøre til rekkehusene).

Radonmåling

I følge vedlikeholdsnøkkelen til borettslaget skal vi gjennomføre radonmåling i vinter. Alle boenheter vil få utdelt en boks som skal ligge i huset over vinteren. Mer informasjon om dette kommer.

Sikringsskap

Vi ønsker å minne alle om at det er den enkelte beboers ansvar at strømanlegget ikke blir en brannfare. Derfor oppfordrer vi alle med sikringsskap av den gamle typen med skrusikringer om å vurdere utskiftning.

Tilstandsvurdering av loft

Prosjekt- og byggeleder fra OBOS kommer for å gjøre befaring av alle loftene. Det er viktig å kartlegge denne tilstanden for å vite hva som bør gjøres med ventilasjon og eventuelle andre utbedringer. Vi håper derfor så mange som mulig har anledning til å slippe ham inn i følgende tidrsom:

Les mer