Vedlikeholdsoversikt

Som kjent har styret begynt å arbeide etter vedlikeholdsnøkkelen vi har fått utarbeidet av OBOS Prosjekt. I denne er det en del elementer som beboerne selv bør passe på. Vi har derfor laget en liste/oversikt:

Les mer

Viktig melding om røykvarslere og brannslukkere

Alle leilighetene i borettslaget har fått røykvarslere og brannslukkere. Disse skal være knyttet til hver enkelt leilighet, og MÅ IKKE FJERNES. De er merket som borettslagets eiendom. Om det oppstår feil, skal styret kontaktes.  Det er andelseiers ansvar å påse at brannslukkere er i orden – at pilen står på grønt område. Brannslukkere skal minst hvert halvår snus på hodet og ristes forsiktig.

Styret oppfordrer alle som har ekstra røykvarslere å kontrollere disse og om nødvendig bytte batteri.

Kjøring/parkering

Styret vil igjen minne om borettslagets regler for kjøring og parkering på borettslagets område. Vi oppfordrer nok en gang til å bruke garasjene til bilparkering.

Røykvarslere

Vi har fått nye røykvarslere. Noen har hatt problemer med at de som står i 2. etasje ut for badet er sensitive for damp. Styret ber om tilbakemelding fra de av dere som opplever problemer.

Brannsikkerhetsutstyr

Viktig informasjon til alle beboere. Styret har besluttet å oppgradere brannsikkerhetsutstyret, da eksisterende utstyr må byttes ut. Det er borettslaget v/styret som er ansvarlig for røykvarsler og slukkemiddel i boligene.
Les mer