Vil du være med i styret?

Styret ser etter folk som kan tenke seg å være med i styret neste periode. Som styremedlem har du en glimrende mulighet til å være med å påvirke våre omgivelser og du blir ekstra godt kjent med nabolaget. Jobben honoreres avhengig av verv. Ta kontakt med Heidi for mer informasjon eller send oss en melding her.

Loftskontroll

I høst gjennomførte borettslaget kontroll av hvert enkelt loft for å avdekke problemer som eventuelt går igjen. Vi har nå mottatt individuelle bemerkninger til hver enkelt husstand samt bilder fra problemområdene på hvert enkelt loft. Denne informasjonen ønsker vi å få ut til hver enkelt, og ber derfor om at alle som ikke har registrert en e-post-adresse på nettsiden vår om å nå gjøre dette her.

Les mer

Varmtvannsbereder

Styret oppfordrer herved alle som har originale varmtvannsberedere fra husene ble bygget om å skifte ut disse. Forventet levetid på varmtvannsberedere er ca. 20 år og ved en eventuell lekkasje fra bereder så vil beboer selv måtte dekke egenandelen ved skade.

Beboermøte

Informasjon om planer for rehabilitering og vedlikehold

Styret har i fjor og i år arbeidet med planer for rehabilitering og vedlikehold av borettslaget vårt.
Nå har vi kommet så langt at vi ønsker å innkalle til beboermøte for å gi informasjon og høre beboernes meninger.

Beboermøte avholdes tirsdag 15. mars 2016 klokken 18.00 i grendehuset.

Les mer