Skader etter vinteren

Vi vil be alle beboere ta en ekstra grundig titt etter skader som kan ha oppstått etter vinteren. Er det andre typer skader dere mener styret bør vite om vil vi også ha beskjed. Som nevnt i tidligere rundskriv erstatter i utgangspunktet ikke borettslaget skader på private hekker og gjerder.

Vaktmester?

Borettslaget ser etter noen som ønsker å ta jobben som vaktmester. Vaktmesterjobben omfatter blant annet;

  • Klippe plener
  • Måke snø på stikkveier (ikke gangveiene)
  • Tømme søppelkasser
  • Skifte lyspærer
  • Annet forefallende

Det kan være aktuelt at flere deler på oppgavene – ta kontakt hvis dere eller ungdommene i huset er interessert!

Henting av juletrær

Renovasjonsetaten opplyser om at de samler inn brukte juletrær lørdag 6. januar på følgende tidspunkter og steder:

Kl. 10:00 – Krysset mellom Munkebekken og Gamle Strømsvei, snuplassen v/300
Kl. 10:15 – Munkebekken v/innkjøring 8-290, møteplass Taxi

For kart og mer info, besøk nettsiden deres her. Det er også anledning til å kaste juletrær på Haraldrud gjenbruksstasjon.

Vindusutskifting

Etter innhenting av anbud har styret gått for OBOS som prosjektadministrasjon. Det vil bli innkalt til beboermøte når man har kartlagt det som er nødvendig for å ta stilling til selve rehabiliteringsprosjektet.

Vedlikehold av tak

Oppstart av takfornying er onsdag 7. Juni. Arbeidet vil ta ca 5 – 6 uker. Ved en takfornying vil det byttes ut ødelagte takstein og taket vil vaskes og impregneres. Veggene spyles over etterpå.

Les mer

Rens av avløpsrør

Dette gikk ganske smertefritt og styret vil gjerne takke alle som kunne slippe inn folkene fra Gravco. Dere skal alle ha fått en hvit lapp med eventuelle mangler. Dersom dere har feil/mangler ber vi dere ta disse på alvor.

Les mer

Avløpsrens

Vi har fått tidspunkter for når Gravco Vann og Avløpssenter kommer for å rense avløp. De trenger tilgang til sluk på bad og under vasken på kjøkkenet, og vi håper de fleste har mulighet til å være hjemme eller gjøre avtaler med nabo på følgende dager mellom 8:00 og 15:00:

Munkebekken 11 – 47: Tirsdag 9. mai
Munkebekken 49 – 77: Onsdag 10. mai
Munkebekken 79 – 113: Torsdag 11. mai
Munkebekken 115 – 143: Fredag 12. mai

Se infoskriv fra Gravco for mer informasjon her. Dette infoskrivet er også delt ut i alle postkasser.

Diverse vedlikehold/rehabilitering fremover

Styret innhenter i disse dager tilbud på rens av takstein og vurderer gjennomføring av dette om kort tid. Rens av takrenner, som ikke ble fullført etter planen forrige høst grunnet frost, vil også følges opp. I henhold til vedlikeholdsnøkkelen skal husene males i år, men styret vil på generalforsamlingen fremme forslag om å skifte alle vinduene, og dersom det blir vedtatt mener styret det er logisk at vi da utsetter maling og annet vedlikehold av fasader til etter at vinduer er skiftet.

Rens av avløpsrør

Styret har erfart at det er behov for å rense sluk og avløpsrør hos mange ettersom det både har vært tette rør og rapport om vond lukt. Selv om avløpsrørene egentlig er hver enkelt andeleiers ansvar har styret fått en god pris på samlet rens av samtlige avløpsrør og har derfor besluttet å gjøre dette. For å rense avløpsrørene må man komme inn i hver enkelt bolig – vi kommer tilbake med mer detaljer om tidspunkt og gjennomføring senere.