Angående ventilasjonsanlegg

Styret har hatt befaring på våre ventilasjonsanlegg, og det viser seg at det ikke er nødvendig å rense ventilasjonsrørene på minst to år. Vi legger derfor dette på is inntil videre. Les mer

Varmtvannsbereder

Styret oppfordrer herved alle som har originale varmtvannsberedere fra husene ble bygget om å skifte ut disse. Forventet levetid på varmtvannsberedere er ca. 20 år og ved en eventuell lekkasje fra bereder så vil beboer selv måtte dekke egenandelen ved skade.

Sikringsskap

Vi ønsker å minne alle om at det er den enkelte beboers ansvar at strømanlegget ikke blir en brannfare. Derfor oppfordrer vi alle med sikringsskap av den gamle typen med skrusikringer om å vurdere utskiftning.

Ventilasjon

Styret har utført kontroll av samtlige loft. Resultater fra denne kommer vi tilbake til senere. Men inntil videre observerer vi at dårlig ventilasjon og kondens på loftet er en gjenganger. Representanten fra OBOS anbefaler å lufte ut boligen jevnlig ved å åpne et vindu på loftet og et vindu på bakkeplan samtidig. Da luftes hele boligen ut relativt fort. Styret anbefaler også alle om å rense kjøkkenvifte og eventuelt bytte kullfilter for de som har det.

Utekraner

Vi ønsker å minne alle om å tømme utekraner før gradestokken viser blått, så unngår du at rørene sprekker.

Tilstandsvurdering av loft

Prosjekt- og byggeleder fra OBOS kommer for å gjøre befaring av alle loftene. Det er viktig å kartlegge denne tilstanden for å vite hva som bør gjøres med ventilasjon og eventuelle andre utbedringer. Vi håper derfor så mange som mulig har anledning til å slippe ham inn i følgende tidrsom:

Les mer

Vedlikeholdsoversikt

Som kjent har styret begynt å arbeide etter vedlikeholdsnøkkelen vi har fått utarbeidet av OBOS Prosjekt. I denne er det en del elementer som beboerne selv bør passe på. Vi har derfor laget en liste/oversikt:

Les mer