Dyrehold

Dyrehold

Dyrehold er tillatt i borettslaget, men du må signere en erklæring om dyrhold og levere til styret. Den kan lastes ned som pdf her.

Punktene i erklæringen for dyrehold er:

1. Hund skal føres i bånd innenfor borettslagets område. Det forutsettes at enhver hundeeier er kjent med politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelser overfor hundeeiere som lar hunden gå løs i den tid det er båndtvang.

2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund/katt måtte påføre person eller eiendom i borettslaget, f. eks. skraper på dører og karmer, skader på blomster, grøntanlegg, sandkasse, motorvogner m.m.

3. Jeg forplikter meg straks til å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate seg innenfor borettslagets område.

4. Fellesarealer skal ikke benyttes som luftegård for hund.

5. Dersom det kommer berettigede klager over mitt dyrehold, sjenerer naboer ved bråk eller på annen måte, forplikter jeg meg til å fjerne dyret fra leiligheten.

6. Denne erklæring betraktes som en del av leiekontrakten vedrørende leiligheten, og brudd på denne blir å betrakte som vesentlig mislighold av leiekontrakten. For øvrig erklærer jeg meg villig til å godta de endringer i bestemmelsene om dyrehold som andelseierne i generalforsamlingen til enhver tid finner det nødvendig å foreta i forbindelse med dyrehold.

Comments are closed