Forsikring

EBL-forsikring-1

Informasjon vedrørende skade/skademelding
Når det oppstår en skade som forsikringen skal dekke trenger du rask og effektiv bistand. Ring Forsikringsavdelingen i OBOS (22 86 55 OO), så får du den hjelpen du trenger.

Når du ringer vil du bli spurt om:
• Hvor har skaden skjedd? Vi trenger opplysninger om boligselskapets navn, og hvilken leilighet som er skadet; eiers navn og adresse og gjerne leilighetsnummer.
• Er flere leiligheter skadet trengs denne informasjonen om alle som er berørt. Viktig er telefonnummer på dagtid til folk som kan skaffe tilgang til alle skadede leiligheter og eventuelt fellesareal.
• Hva ser ut til å være skadeårsaken?
• Når har skade oppstått?
• Har håndverker/vaktmester allerede sørget for skadebegrensning og/eller foreløpig utbedring?
• Ved innbrudd, hærverk eller branntilløp: Er politiet varslet?

Jo mer informasjon du kan bidra med, jo lettere er det for oss å hjelpe deg raskt og effektivt. I tillegg til å melde skaden og sørge for nødvendig befaring kan Forsikringsavdelingen også skaffe håndverkere til utbedringen.

Comments are closed