Måleravlsening

Måleravlesning 2021:

Fyll inn informasjon om målerstand fra garasjen din i skjemaet under. Meldingen blir sendt til styreleder i garasjelaget – Karl Olav Fostervoll. Takk!

Navn:

E-post:

Husnummer:

Garasjenummer:

Målerstand:

 


Kontaktperson i garasjelaget er:

Karl Olav Fostervoll
E-post: kalle.fostervoll@gmail.com

Comments are closed