Styremedlemmer


Karl Olav Fostervoll
Rolle: Styreleder
E-post: kalle.fostervoll@gmail.com

Bjarne Sender Østby
Rolle: Nestleder

Cathrine Bergjordet
Rolle: Styremedlem/ sekretær
E-post: cbergjordet@gmail.com

Carl Fredrik Mollén
Rolle: Styremedlem
E-post: carl.mollen@gmail.com

Liv-Synnøve Aurland
Rolle: Styremedlem

Tawar Sarzali-Peroti
Rolle: Varamedlem

Torkel Ramberg
Rolle: Varamedlem

Comments are closed