Vi rydder og rusker

Våren betyr så mangt. Blant annet skal vi rydde og gjøre det pent og rent etter vinteren. I denne anledningen har vi sterke tradisjoner i borettslaget vårt. Allerede nå til uken (uke 14) har vi avtale med brøyte-/strøfirmaet vårt om maskinell feiing av veier og parkeringsplasser. Dette vil skje på formiddagen – foreløpig ikke fastsatt dag (væravhengig). Det er da snakk om grovfeiing slik at vi blir kvitt det meste av grusen. Ny feierunde blir etter Rusken-aksjonen. Den skal vi ha mandag 25. april. Dagen etter – tirsdag 26. april kommer komprimatorbil som tar med seg det som er samlet opp gjennom et langt år. Nærmere om disse to aksjonene kommer senere.

Les mer

Postkasser – nye navnskilt

De nye takene over postkassene og nye dører med navnskilt er på plass. Men styret har fått noen reaksjoner på feilskriving av navn. Dette skal leverandør ordne, men vil gjerne vite om det er flere som vil rette opp. Ta derfor en titt på postkasseskiltet og se om navn(ene) er riktig skrevet! Gi eventuell tilbakemelding til styret her.

Tidsfrist 1. april

Nye skilt er kostnadsfrie for oss. Om noen ønsker andre navn enn de opprinnelige, må de bekoste dette selv, men styret kan formidle kontakt med leverandør.

Beboermøte

Informasjon om planer for rehabilitering og vedlikehold

Styret har i fjor og i år arbeidet med planer for rehabilitering og vedlikehold av borettslaget vårt.
Nå har vi kommet så langt at vi ønsker å innkalle til beboermøte for å gi informasjon og høre beboernes meninger.

Beboermøte avholdes tirsdag 15. mars 2016 klokken 18.00 i grendehuset.

Les mer

Forslag til generalforsamlingen

Årets generalforsamling i Ellingsrudjordet Borettslag skal være mandag 9. mai 2016 (ikke onsdag 11. mai som tidligere nevnt). I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett, hvor møtet skal være og saker som skal til behandling.

Forslag som andelseiere ønsker behandlet av generalforsamlingen, må være styret i hende senest mandag 15. februar 2016. Forslagstiller formulerer kort om saken og et konkret forslag til vedtak.

Forslag sendes styreleder:
Karl Olav Fostervoll
Munkebekken 75
1061 OSLO
kalle.fostervoll@gmail.com

Ny husleie

Fra 1. februar 2016 er borettslaget vårt ferdig med å nedbetale det opprinnelige husbanklånet. Dermed har vi ingen finanskostnader. Men vi har fra OBOS Prosjekt fått en vedlikeholdsplan for perioden 2016-2020. Om vi følger denne, vil vi få vesentlig høyere driftskostander som i første omgang kan dekkes inn med økt husleie. For 2016 er det snakk om vedlikeholdstiltak på kr. 1.269.000,-.

For å få et budsjett for 2016 som skal gå i pluss, må vi derfor øke budsjettposten driftsutgifter. Dette gjør vi foreløpig ved å øke posten med 50%. Vi får dermed en grunnhusleie på kr. 3.411,- for alle. De som har bygget ut, vil få tilsvarende tillegg som de har hatt til nå. Dette vil gjelde fra 1. februar.

Les mer

Innsamling av juletrær

Renovasjonsetaten vil også i år kjøre innsamlingsrunde så vi kan bli kvitt «oppbrukte» juletrær. Innsamlingsdagen hos oss er 12. januar. Det blir to stopp i vår nærhet.

Kl. 17.00 – 17.15  rundkjøringen ved Munkebekken/Gamle Strømsvei
Kl. 17.15 – 17.30  Munkebekken ved taxi-skilt

Det er også anledning til å kaste juletrær på Haraldrud gjenbruksstasjon.

 

Julestemning

Takk til store og små for hyggelig pepperkakebaking i grendehuset og julegrantenning på lekeplassen. Hyggeligere nisse enn vår skal man vel lete lenge etter. Nå er det bare å nyte alle de koselige julelysene i gatene våre og glede seg til jul!

Viktig melding om røykvarslere og brannslukkere

Alle leilighetene i borettslaget har fått røykvarslere og brannslukkere. Disse skal være knyttet til hver enkelt leilighet, og MÅ IKKE FJERNES. De er merket som borettslagets eiendom. Om det oppstår feil, skal styret kontaktes.  Det er andelseiers ansvar å påse at brannslukkere er i orden – at pilen står på grønt område. Brannslukkere skal minst hvert halvår snus på hodet og ristes forsiktig.

Styret oppfordrer alle som har ekstra røykvarslere å kontrollere disse og om nødvendig bytte batteri.

Julenissen melder!

Vi begynner å merke at det går fort mot jul, og dette betyr at vi har travle tider foran oss. Det ligger mange tradisjoner både i ventetiden og den kommende høytid.

Hos oss i Ellingsrudjordet Borettslag er det tradisjon å markere 1. søndag i advent. Og gode tradisjoner skal følges opp. Første søndag i advent – i år søndag 29. november – blir det både pepperkakebaking, lystenning, besøk av nissen og smaking på pepperkakene.

Les mer

Tøm postkassen!

Vi har fått en henvendelse fra postbudet vårt. Han har erfart at det er en del som ikke tømmer postkassen sin jevnlig. Riktignok er det mye reklame her som ikke alle er så interessert i. Men når kassen blir så full at det ikke er mulig å få mer nedi, er det et tegn på at det er en stund siden den ble tømt. Mye post kommer digitalt, men vi har altså postkasser som brukes.

Så postbudets ønske er: Tøm postkassen jevnlig!