Innsending av radonmålebokser

Radonmåleboksene skal sendes inn nå. Har dere spørsmål kan dere ta kontakt med Kalle. Resultatet vil dere selv få, og styret vil anmode alle om å melde fra til styret når resultatet foreligger.

Skader etter vinteren

Vi vil be alle beboere ta en ekstra grundig titt etter skader som kan ha oppstått etter vinteren. Er det andre typer skader dere mener styret bør vite om vil vi også ha beskjed. Som nevnt i tidligere rundskriv erstatter i utgangspunktet ikke borettslaget skader på private hekker og gjerder.

Feiing av veiene

I slutten av uke 17 (26-27. april) vil vi bestille feiebil da det er veldig mye grus. Det er fint om alle kan koste sammen grus utenfor egen bolig slik at feiebilen får med seg mest mulig. Den dagen feiebilen kommer er det ikke lov å ha bilen parkert på parkeringsplassene slik at disse kan feies godt. Dette blir varslet per sms.

Vil du sitte i styret?

Tre av styremedlemmene er på valg i år – og det skal velges to varamedlemmer. Er det noen som ønsker å stille til valg så ta kontakt med Heidi Herstad-Hammerlund i nr 15 eller Petter Bjerke i nr 143. Det vil også bli levert ut lapper med svarslipp i postkassene ang dette.

Snøbrøyting

Det har vært noen utfordringer med snøbrøyting i Munkbekken, og styret har fått en del henvendelser om dette. Ved stort snøfall vil selskapene som står for snøbrøytingen ha store kapasitetsutfordringer så dette er ikke noe vi får gjort så mye med. Det er likevel slik at det har vært ting å utsette på brøytejobben, og styret har vært i kontakt med brøyteselskapet om dette. Les mer

Vaktmester?

Borettslaget ser etter noen som ønsker å ta jobben som vaktmester. Vaktmesterjobben omfatter blant annet;

  • Klippe plener
  • Måke snø på stikkveier (ikke gangveiene)
  • Tømme søppelkasser
  • Skifte lyspærer
  • Annet forefallende

Det kan være aktuelt at flere deler på oppgavene – ta kontakt hvis dere eller ungdommene i huset er interessert!

Utskifting av vinduer

Avstemmingen på beboermøtet 30.januar viste et stort flertall for å velge trevinduer med aluminium og toppsvingvinduer. Styret går derfor videre med denne løsningen.

Les mer

Henting av juletrær

Renovasjonsetaten opplyser om at de samler inn brukte juletrær lørdag 6. januar på følgende tidspunkter og steder:

Kl. 10:00 – Krysset mellom Munkebekken og Gamle Strømsvei, snuplassen v/300
Kl. 10:15 – Munkebekken v/innkjøring 8-290, møteplass Taxi

For kart og mer info, besøk nettsiden deres her. Det er også anledning til å kaste juletrær på Haraldrud gjenbruksstasjon.

Måling av radongass

Det skal gjøres radongassmålinger i rekkehusene våre i vinter. Hver husstand får utlevert en pose med to målebokser, en returkonvolutt og en bruksanvisning. Dere skal legge en boks i hver etasje – i et rom hvor det ikke luftes om natta (samtidig er det viktig å gjøre måling i soverom). Boksene skal ikke plasseres på bad, og det er en del andre krav til plassering som dere kan lese om i bruksanvisningen. Følges ikke bruksanvisningen blir ikke målingene korrekte, så fint om dere leser denne nøye. Boksene skal ligge hos dere over vinteren og styret gir beskjed når dere skal sende dem inn. Ta også vare på posen måleboksene ligger i.

Les mer