Rehabilitering 2018/19

Vi oppdaterer fortløpende informasjonen på denne siden så fort vi får får info.

Ønsker du å klage på arbeidet som er utført?

For maling; send epost til svein@malercompagniet.no med styret@ellingsrudjordetbrl.no på kopi

For vinduer; Send epost til terje.gundersen@obos.no med styret@ellingsrudjordetbrl.no på kopi

 

Maling av fasader (2018/2019)


Prosjekledelse: OBOS Prosjekt
Kontaktperson: Terje Gundersen – Prosjekt- og byggeleder – Tlf: 22850835 / 920 34699

Utførende firma: MALERCOMPAGNIET OSLO AS
Kontaktperson: Svein Aastad – Malermester/Prosjektleder – Tlf: 913 08200

Husene skal vaskes og kontrolleres for skader. Skader på fasade som ikke lar seg male (f.eks. råtten plank) vil skiftes underveis. Fasadene males og tak males. Alle må selv rydde bort utemøbler og annet de ønsker å beskytte. Husk å stenge vinduer og ventilasjonsluker før fasaden vaskes. Vurder om markiser bør skrus ned. Hvis ikke blir det malt rundt dem. Planter og busker inntil vegger må fjernes og bør ikke settes tilbake ettersom dette er skadelig for fasaden over tid. Alt som er festet til huset blir malt, inkludert levegger (gitt at de fremstår som en forlengelse av huset) og vedboder. Frittstående boder blir også malt. Gjerder og frittstående levegger blir ikke malt.

Vær påpasslige med å holde vinduer og dører låst i perioden med stillas rundt huset.

Det skal bli gitt beskjed til hver husstand med lapp på døren 2 uker før oppstart. Tentativ fremdriftsplan for andre runde som styret har mottatt er følgende:

Fremdriftsplan2

Merk at denne planen kun er en tentativ plan og at det etter all sannsynlighet vil komme endringer eller forskyvninger.

Det har blitt besluttet en fargepallett i samråd med fagfolk hos Malercompagniet (se bilder under). Merk at visualiseringene ikke nødvendigvis er 100% nøyaktige – ta derfor turen bort til Grendehuset for å se fargene malt på vegg. Man velger bare husfarge – markeringsfargen er besluttet til å bli hvit (LETTHET S0501-Y01R) ettersom nye vinduer som kommer er hvite fra leverandør. Alle tomannsboliger må ha samme husfarge, og alle rekker må ha samme husfarge. Bli enige med naboene og meld fra til styret om fargeønske i god tid før oppstart.

S0501-Y01R_o

LETTHET S0501-Y01R

S3500-N_o

EBONY S3500-N

S5502-Y_o

GRÅ SKIFER S5502-Y

S6502-Y_o

FRONT S6502-Y

RETROBLÅ S4020-6

 

Utskifting av vinduer (ferdigstilt)


Prosjekledelse: OBOS Prosjekt
Kontaktperson: Terje Gundersen – Prosjekt- og byggeleder – Tlf: 22850835 / 92034699

Utførende firma: VINDU ENTREPENØREN AS
Kontaktperson: Kai Rune Tangen – Daglig leder – Tlf: +47 918 82 165

 

Ta kontakt med styret dersom det er klager på vinduer.

Bytte av brannstiger (2018/2019)


Utførende firma: MODUM SIKKERHETSSENTER AS

Det er besluttet å skifte ut alle brannstigene til en nyere og vesentlig tryggere variant. Stort sett er det snakk om fortløpende utskifting etterhvert som husene blir ferdigmalt. Les mer om redningsstigen her.

Comments are closed