Utleieregler og kontrakt

For å leie grendehuset må leietaker underskrive på følgende;

  • Leietaker er registrert andelseier i enten Ellingsrudflaten, Ellingsrudjordet eller Munkebekken borettslag.
  • Det skal være stille i grendehuset kl. 01:00 på fredager, lørdager og søndager, andre dager kl. 22:00 Dette gjelder også utenfor grendehuset. Leietager er ansvarlig for at selskapet ikke fortsetter i friluft, til sjenanse for naboene.
  • Lokalets inventar skal ikke benyttes ute.
  • Parkering i forbindelse med arrangement må ikke skje på grendehusets område.
  • Leietager er ansvarlig for rengjøring etter bruk, inkludert møbler og utstyr. Gulv skal vaskes, service og utstyr vaskes og settes tilbake på plass. Maskinelt utstyr som kaffetrakter, komfyr etc. skal også rengjøres.
  • Leietager plikter å rapportere om uregelmessigheter til utleier.
  • Når grendehuset forlates må dører og vinduer lukkes, møbler settes på plass og stoler plasseres på bordene. Panelovner må tilbakestilles. Påse at lyset slukkes og at teknisk utstyr som komfyr og kaffetrakter er slått av.
  • Den som leier er ansvarlig for alt utstyr og inventar som blir benyttet under arrangementet. Skader som påføres lokalet og/eller inventar kan besørges reparert på leietagers regning. Dette gjelder også ved erstatning av ting som forsvinner. Det kan også tilkomme et gebyr dersom rengjøringen var utilstrekkelig utført.

Leiekontrakt for grendehuset
Leiekontrakt finner du som PDF her. Denne skal underskrives av leietaker når nøkler utleveres og av utleier når nøkler tilbakeleveres. Leiekontrakten danner grunnlag for fakturering så dersom leieforhold endres (tidspunkt, varighet etc) må ny kontrakt undertegnes. Både utleier og leietaker er ansvarlige for at leiekontrakt blir korrekt utfylt og undertegnet.

 

Comments are closed