Vaktmesterklage

Ettersom vi foreløpig har vaktmester som også er en del av styret har styret forståelse for at det kan være vanskelig å klage på vaktmesterarbeid. Derfor kan følgende e-postadresse benyttes til dette. Henvendelsen går da kun til styrets sekretær (Cathrine) og vil behandles anonymt i styret.

E-post: klage@ellingsrudjordetbrl.no

Comments are closed